ALL-IN OPLOS­­SING

METCHEM's team assisteert u gedurende het hele proces; vanaf de offertefase, het regelen van de benodigde formaliteiten, tot en met de betaling of metaaloverdracht. Onze oplossing wordt op maat gemaakt, aangepast aan uw wensen. Het transport gebeurt in overeenstemming met de European Council Regulation (1013/2006) en andere van toepassing zijnde wetgeving. Indien u meer informatie wilt over onze oplossingen, bekijk dan de volgende stappen.

Naar dit onderwerp

Stap 1

Pro­du­cent

U bent de producent van het afval of bijproduct. Wij leveren een op maat gemaakte commerciële en technische aanbieding voor recycling of terugwinning, afhankelijk van uw behoeften, wettelijke vereisten, productspecificaties en classificatie.

Naar dit onderwerp

Stap 2

Con­tai­ner ver­huur

Wij hebben ervaring met bins en zijn in staat deze op korte termijn te retourneren (doorgaans binnen 14 dagen) waardoor u verzekerd bent van zo laag mogelijke huurkosten. Heeft u interesse in het huren van onze katalysatorcontainers (2,5 M3), neem dan contact met ons op.

Naar dit onderwerp

Stap 3

For­mali­teit­en

Op het transporteren van afval(materialen) zijn veel wettelijke eisen van toepassing. Denk hierbij aan een exportvergunning die voorafgaand aan een grensoverschrijdend transport noodzakelijk is. METCHEMs gespecialiseerde team heeft ervaring op het gebied van de laatste (EU/Internationale) voorschriften zoals het verdrag van Basel en EU:1013/2006.

Naar dit onderwerp

Stap 4

Trans­­port

Het transport van uw (afval)materialen wordt door METCHEM georganiseerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. We verzorgen al het transport over de weg, het spoor of de zee door samenwerking met gespecialiseerde transportpartners.

Naar dit onderwerp

Stap 5

Op­slag

METCHEM heeft meerdere locaties waar materialen tijdelijk opgeslagen kan worden, bijvoorbeeld om op te bulken. We realiseren momenteel ook onze eigen vergunde opslaglocatie op de grens van Duitsland en Nederland. Opslaan en ompakken is hier mogelijk, ook voor wat betreft zelfontbrandende (ADR 4.2) materialen.

Naar dit onderwerp

Stap 6

Ana­lyse

METCHEM werkt nauw samen met gecertificeerde laboratoria om analyses uit te voeren. Afhankelijk van het betreffende materiaal en de (metaal)inhoud wordt een analysemethode geselecteerd.

Naar dit onderwerp

Stap 7

Derde partij bemon­stering

METCHEM werkt samen met gerenommeerde inspectiediensten om zeker te zijn van onafhankelijke analyses en wegingen. Bekende analysebureaus of een partij van uw voorkeur kunnen op verzoek worden ingezet.

Naar dit onderwerp

Stap 8

Recy­cling

Wanneer de kwaliteit is bevestigd, wordt het materiaal gerecycled of worden de waardevolle materialen teruggewonnen bij volledig vergunde westerse faciliteiten.

Naar dit onderwerp

Stap 9

Betaling en docu­menten

Zodra de recycling voltooid is, wordt de betaling gedaan en wordt de betreffende documentatie ondertekend en afgerond.

Naar dit onderwerp

ALL-IN OPLOSSING

METCHEM's team assisteert u gedurende het gehele proces; vanaf de eerste offerte en het regelen van de nodige formaliteiten, tot de betaling / metaaloverdracht. Onze oplossing wordt op maat gemaakt, aangepast aan uw wensen. Wij voeren de verzending uit in overeenstemming met de Europese Raadsverordening (1013/2006) voor afvaltransport en andere geldende wetgeving. Wilt u meer weten over onze oplossingen, bekijk dan de volgende stappen voor meer informatie.

PRODUCENT

U bent de producent van het afval of bijproduct. We verzamelen alle nuttige informatie over uw materiaal, analyseren eventueel een monster, waarna we een op maat gemaakte commerciële (en technische) aanbieding voor recycling of terugwinning doen, afhankelijk van uw behoeften, wettelijke vereisten, productspecificaties en classificatie.

CONTAINER VERHUUR

Wij hebben ervaring met bins en zijn in staat deze op korte termijn te retourneren (doorgaans binnen 14 dagen) waardoor u verzekerd bent van zo laag mogelijke huurkosten.

We bezitten onze eigen vloot op maat gemaakte bins, waarmee we onze diensten verder uitbreiden.

Heeft u interesse in het huren van onze katalysatorcontainers (2,5 M3 per stuk), neem dan contact met ons op.

FORMALITEITEN (EN KENNISGEVINGEN)

Tegenwoordig zijn er veel wettelijke eisen van toepassing op het transporteren van (afval-)materialen. Hierbij valt te denken aan een exportvergunning die verkregen moet worden voorafgaand aan grensoverschrijdend transport.

Ons gespecialiseerde team heeft ervaring op gebied van de laatste (EU/ internationale) voorschriften zoals het Verdrag van Bazel. De naleving van dergelijke complexe voorschriften is voor ons een standaardprocedure.

METCHEM's logistieke afdeling is op de hoogte van eventuele aanvullende eisen die in sommige landen gesteld worden, evenals grensoverschrijdend transport waarbij de groene lijst (Annex VII) of oranje lijst (kennisgevingsprocedure) van toepassing is.

Wij verzorgen, of helpen u met, het administratieve proces met de betrokken lokale en nationale overheidsinstanties.

TRANSPORT

Het transport van uw (afval)materialen wordt indien gewenst door METCHEM georganiseerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

We verzorgen al het transport over de weg, het spoor of de zee door samenwerking met gespecialiseerde transportpartners. Opslag (ook van gevaarlijke afvalstromen) bij volledig vergunde opslagplaatsen zijn beschikbaar indien gewenst.

Onze logistieke afdeling gaat op een veilige en verantwoordelijke wijze om met uw materialen, met inachtneming van de ADR- of IMO-wetgeving. Zij houden rekening met specifieke wensen waardoor we altijd de beste transportoplossing kunnen bieden voor uw materiaal.

Neem contact met ons op indien u materialen heeft die recycling behoeven en wij zullen alle benodigde regelingen treffen.

OPSLAG

Zoals u kunt zien bij locaties hebben wij meerdere locaties waar wij materialen tijdelijk op kunnen slaan, om deze bijvoorbeeld op te bulken.

Tijdens de opslag inspecteren wij de verpakkingen en voeren, indien nodig, monsternames en -analyses uit.

Momenteel realiseren we onze eigen vergunde opslaglocatie op de grens van Duitsland en Nederland (Europark Emlichheim-Coevorden). Opslaan en ompakken is hier mogelijk, dit gebeurt in overeenstemming met de meest recente milieu- en veiligheidsvoorschriften. Alle nodige voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen.

Op deze locatie zullen we in staat zijn om zelfs zelfontbrandende (ADR 4.2) materialen op te slaan.

ANALYSE

We werken nauw samen met gecertificeerde laboratoria om analyses uit te voeren. Afhankelijk van het betreffende materiaal en de (metaal)inhoud wordt een analysemethode geselecteerd.

Zodra de samenstelling van het materiaal bekend is, biedt ons team de beste recyclingoplossing. Goederen worden doorgaans verwerkt na goedkeuring van de samenstelling.

DERDE PARTIJ BEMONSTERING

We werken samen met gerenommeerde inspectiediensten om zeker te zijn van onafhankelijke analyses en wegingen. Onafhankelijke analysebureaus zoals ALS Inspection, SGS, Alfred H. Knight, dan wel partijen van uw voorkeur kunnen desgewenst op verzoek worden ingezet.

TERUGWINNING / BEHANDELING

Wanneer de kwaliteit door de betrokken partijen is bevestigd, wordt het materiaal gerecycled of worden de waardevolle materialen teruggewonnen bij volledig vergunde westerse faciliteiten.

Meer informatie over onze recyclingopties vindt u op onze recycling-pagina.

BETALING EN DOCUMENTATIE

Zodra de recycling voltooid is, wordt de betaling gedaan en wordt de betreffende documentatie ondertekend en afgerond. Na het recyclen verstrekken wij een recycling-certificaat waarmee het proces wordt afgerond.

Neem contact op