KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

METCHEM's zespół pomoże Ci w całym procesie; od etapu pierwszej oferty, załatwiając niezbędne formalności, aż do płatności / przelewu metalowego . Dostosowujemy nasze kompleksowe rozwiązanie, aby było dostosowane do twoich życzeń. Przewóz realizujemy zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej (1013/2006) w sprawie przemieszczania odpadów i innymi obowiązującymi przepisami. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby uzyskać więcej informacji.

To subject

Krok 1

PRODUCENT

Jesteś generatorem odpadów lub produktu ubocznego. Dostarczamy dopasowaną do Ciebie ofertę handlową i techniczną do recyklingu lub odzysku, w oparciu o Twoje potrzeby, wymagania prawne, specyfikacje produktu i klasyfikację.

To subject

Krok 2

WYNAJEM KOSZY

Jesteśmy w stanie obsłużyć pojemniki z katalizatorem i szybko je zwrócić (zazwyczaj w ciągu 14 dni), co zapewnia najniższe koszty wynajmu. Jeśli jesteś zainteresowany naszą wypożyczalnią pojemników, skontaktuj się z nami.

To subject

Krok 3

FORMALNOŚCI

Obecnie do transportu (odpadów) ma zastosowanie wiele wymagań i przepisów prawnych. Na przykład w przypadku przesyłek transgranicznych, dla których przed transportem należy uzyskać pozwolenie na wywóz. METCHEM's wyspecjalizowany zespół ma doświadczenie w zakresie najnowszych przepisów (UE / międzynarodowych), takich jak konwencja bazylejska.

To subject

Krok 4

TRANSPORT

Transport Twojego (odpadowego) materiału jest organizowany przez METCHEM zgodnie z odpowiednimi przepisami. Organizujemy cały transport drogowy, kolejowy lub morski za pomocą renomowanych firm spedycyjnych.

To subject

Krok 5

MAGAZYNOWANIE

METCHEM mamy wiele miejsc, w których zapewniamy krótkoterminowe przechowywanie w celu magazynowania materiałów. Obecnie rozwijamy własny licencjonowany obiekt na granicy Niemiec i Holandii (Europark Emlichheim-Coevorden). Przechowywanie i przepakowywanie jest możliwe zgodnie z najnowszymi wymogami ochrony środowiska i bezpieczeństwa. W tej lokalizacji możemy przechowywać nawet materiały samozapalne (ADR 4.2).

To subject

Krok 6

ANALIZY

METCHEM współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami w zakresie analizy materiałów. Metoda analizy jest wybierana w zależności od rodzaju materiału i ilości metalu w nim zawartego.

To subject

Krok 7

OCENA STRONY TRZECIEJ

METCHEM pracujemy z renomowanymi firmami kontrolnymi, aby zapewnić niezależną i wiarygodną analizę i ważenie. Istnieje możliwość wyznaczenia firmy kontrolnej lub zgodnie z preferencjami własnymi klienta.

To subject

Krok 8

RECYKLING

Po potwierdzeniu jakości materiał jest odzyskiwany lub poddawany recyklingowi w licencjonowanym zachodnim obiekcie.

To subject

Krok 9

PŁATNOŚĆ I DOKUMENTACJA

Po zakończeniu recyklingu dokonywana jest płatność oraz następuje podpisywanie / kompletowanie odpowiedniej dokumentacji.  

To subject

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Nasz zespół pomoże Ci w całym procesie; od etapu pierwszej oferty, załatwiając niezbędne formalności, aż do płatności / przelewu metalowego . Dostosowujemy nasze kompleksowe rozwiązanie, aby było dostosowane do twoich życzeń. Przewóz realizujemy zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej (1013/2006) w sprawie przemieszczania odpadów i innymi obowiązującymi przepisami. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby uzyskać więcej informacji.


PRODUCENT

Jesteś generatorem odpadów lub produktu ubocznego. Dostarczamy dopasowaną do Ciebie ofertę handlową i techniczną do recyklingu lub odzysku, w oparciu o Twoje potrzeby, wymagania prawne, specyfikacje produktu i klasyfikację.

WYNAJEM KOSZY

Jesteśmy w stanie obsłużyć pojemniki z katalizatorem i szybko je zwrócić (zazwyczaj w ciągu 14 dni), co zapewnia najniższe koszty wynajmu.

W 2020 r. zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o flotę niestandardowych pojemników z katalizatorem, co jeszcze bardziej poszerzy nasze usługi.


Jeśli jesteś zainteresowany naszą wypożyczalnią pojemników, skontaktuj się z nami.

FORMALNOŚCI (I POWIADOMIENIA)

Obecnie do transportu (odpadów) ma zastosowanie wiele wymagań i przepisów prawnych. Na przykład w przypadku przesyłek transgranicznych, dla których przed transportem należy uzyskać pozwolenie na wywóz.

Nasz wyspecjalizowany zespół ma doświadczenie w zakresie najnowszych przepisów (UE / międzynarodowych), takich jak konwencja bazylejska. Przestrzeganie tych skomplikowanych przepisów jest dla nas standardową procedurą.

Dział logistyki METCHEM jest zaznajomiony z wszelkimi dodatkowymi wymaganiami niektórych krajów, a także przesyłkami transgranicznymi z listy zielonej (załącznik VII) i bursztynowej (procedura notyfikacji).

Zajmujemy się sami lub pomagamy Tobie w procesie administracyjnym z władzami lokalnymi i krajowymi.

TRANSPORT

Transport Twojego (odpadowego) materiału jest organizowany przez METCHEM zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Organizujemy cały transport drogowy, kolejowy lub morski za pomocą renomowanych firm spedycyjnych. Jeżeli jest to wymagane, istnieje możliwość przechowywania (w tym odpadów niebezpiecznych) w licencjonowanych magazynach.

Nasz dział logistyki obsługuje materiał w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, w tym materiały, których podlegają pod przepisy ADR lub IMO. Brane są pod uwagę określone wymagania, dlatego zawsze zapewniamy najlepsze rozwiązanie transportowe dla twojego materiału.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz materiały wymagające recyklingu, a my dokonamy niezbędnych ustaleń.

MAGAZYNOWANIE

Jak widać na mapie naszych lokalizacji, mamy wiele miejsc, w których zapewniamy krótkoterminowe przechowywanie w celu magazynowania materiałów.

Podczas przechowywania sprawdzamy opakowanie i w razie potrzeby przeprowadzamy pobieranie próbek.

Obecnie rozwijamy własny licencjonowany obiekt na granicy Niemiec i Holandii (Europark Emlichheim-Coevorden). Przechowywanie i przepakowywanie jest możliwe zgodnie z najnowszymi wymogami ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Magazyn ten będzie miał wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

W tej lokalizacji możemy przechowywać nawet materiały samozapalne (ADR 4.2).

ANALIZY

Ściśle współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami w zakresie analizy materiałów. Metoda analizy jest wybierana w zależności od rodzaju materiału i ilości metalu w nim zawartego.

Po poznaniu składu materiałów nasz zespół oferuje najlepsze rozwiązanie w zakresie recyklingu. Towar jest zwykle przetwarzany po potwierdzeniu składu.

OCENA STRONY TRZECIEJ


Współpracujemy z renomowanymi firmami kontrolnymi, aby zapewnić niezależną i wiarygodną analizę i ważenie. Istnieje możliwość wyznaczenia firmy kontrolnej, takiej jak ALS Inspection, SGS, Alfred H. Knight, lub zgodnie z preferencjami własnymi klienta.

REGENERACJA / ODZYSK


Po potwierdzeniu jakości materiał jest odzyskiwany lub poddawany recyklingowi w licencjonowanym zachodnim obiekcie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych opcji recyklingu, odwiedź naszą [stronę recyklingu]

PŁATNOŚĆ I DOKUMENTACJA


Po zakończeniu recyklingu dokonywana jest płatność oraz następuje podpisywanie / kompletowanie odpowiedniej dokumentacji. Po recyklingu wydawane jest odpowiednie świadectwo ukończenia procesu.

skontaktuj się z nami