Recyclage van BF3-gas

Toen onze klant - een wereldwijde gasproducent - zijn fabriek naar het Verre Oosten verplaatste, moest een partij van 2600kg rest BF3-gas op locatie worden achtergelaten. Doordat BF3-gas (Boron Trifluoride) uiterst gevaarlijk is en zeer reactief is met water, moest de site 24/7 worden bewaakt, ook al vond er geen productie meer plaats. De gasproducent zocht het hele land af naar een bedrijf dat het materiaal kon verwerken, maar slaagde daar niet in. 

De oplossing

Metchem kon een gerenommeerde en gespecialiseerde faciliteit selecteren die het materiaal verwerkte in overeenstemming met de milieuvoorschriften. Ook organiseerden we de notificering als onderdeel van onze all-in oplossing (logistiek, administratie) en werd het proces afgerond met minimale benodigde inspanning vanuit de klant.

Onze oplossing heeft de klant tijd en kosten bespaard, gezorgd voor de verwerking van het materiaal en heeft bijgedragen aan het veiligstellen van de locatie.

more news

MORE NEWS

Waar Metchem sterk in is

Recycling Metchem is internationaal gespecialiseerd in de recycling van chemisch en industrieel afvalmateriaal en de verschillende bijproducten. Producten als gebruikte katalysatoren, (bij)stromen van olieproductie en industriële afvallen worden door Metchem milieuvriendelijk gerecycled of verwerkt. Katalysatoren Bij Metchem zijn we sterk in de recycling van gebruikte, ongebruikte en geregenereerde katalysatoren. Bij de recycling van uw materialen zorgen we er voor dat we dit op een milieuvriendelijke manier doen. Met name onze opties voor katalysatoren met metalen als Nikkel, Molybde

read more

Chemisch & industrieel afval

Al ruim 20 jaar is Metchem de specialist voor recycling van alle soorten katalysatoren uit de chemische en petrochemische industrie. Om dit in goede banen te leiden, zorgen wij voor alle verplichte milieutechnische papieren en vergunningen. Daarnaast zorgen we voor de juiste formaliteiten en kennisgevingen om katalysatoren en chemische afvalstoffen wereldwijd te kunnen transporteren. Zo kunt u zich focussen op het produceren van uw product. Bij Metchem zijn we sterk in de verwerking en recycling van chemisch en industrieel afvalmateriaal. Gebruikte katalysatoren, stromen van olieproducten en i

read more

Metchem Bin Verhuur

Bent u op zoek naar een veilige manier om uw chemische afval te bergen? Bij Metchem hebben we onze services uitgebreid door te investeren in 2,5m3 katalysator bins om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Onze nieuwe bins voldoen aan de welbekende industriestandaard en maken deel uit van onze all-in oplossing voor katalysator-recycling. All-in-oplossingMet onze all-in oplossing is Metchem uw enige aanspreekpunt voor het volledige recyclageproces: bins, papierwerk, vergunningen, transport, analyse en recyclage. Neem contact op met uw contactpersoon bij Metchem voor meer informa

read more